top of page

“Goede rekeningen, goede vrienden ...”

- Wat heb je als bedrijf aan een goeie klant als die zijn facturen niet betaalt? -

- Alleen een goed debiteurenbeheer helpt om een gezonde cashflow te garanderen. -

Het is goed voor jouw onderneming als er veel bestellingen binnen komen, veel verkoop is en veel opdrachten worden ontvangen, maar dat moet natuurlijk ook allemaal op tijd betaald worden. Wat heb je als bedrijf aan een goeie klant als die zijn facturen niet betaalt, zeker als die klant daar geen enkele gegronde reden voor heeft? Een bedrijf heeft liquide nodig en idealiter heeft het maximaal enkel de niet vervallen facturen openstaan. Doorgaans, maar dat is helemaal geen wettelijke verplichting, is dat een betaaltermijn van 30 dagen of globaal zou jouw bedrijf dus continu maar maximaal zo ongeveer 1/12 op de jaaromzet te goed mogen hebben van haar klanten...

DIEPENDAELE ADVOCATUUR is zich ervan bewust dat dit lang niet voor alle ondernemingen het geval is. Alleen een goed debiteurenbeheer helpt om een gezonde cashflow te garanderen. Immers zijn debiteuren eigenlijk een beetje als kleine kinderen: ze hebben wat begeleiding nodig om ze te leren wat ze moeten doen, namelijk op tijd hun onbetwiste facturen betalen.

DIEPENDAELE ADVOCATUUR die in de loop van de voorbije jaren al duizenden facturen heeft ingevorderd, kan jou hier een bloemlezing geven van de excuses die slechte betalers aanhalen om hun wanbetaling te verantwoorden. Maar je hoort die zelf ook: ‘de laptop is gecrasht en ik kon nog geen betalingen doen’, ‘mijn schoonmoeder is opgenomen in het ziekenhuis en mijn vrouw kon de betalingen nog niet doen’, ‘onze dienst boekhouding vindt uw factuur niet onmiddellijk terug in het systeem’, ‘ik heb nog geld te goed van de BTW en betaal dan onmiddellijk’ of nog een beetje flagranter: ‘u hebt mij toch nog maar één recommandé gestuurd ?’ !

 

Een slechte betaler is doorgaans financieel in het nauw gedreven en heeft nood aan goede afspraken. Hij heeft houvast nodig en dient te weten waar hij zich moet aan houden. Diegene echter die een kind telkens weer vertelt dat het moet luisteren of dat het anders in de hoek zal moeten gaan staan, en dat gebeurt dan niet, die wordt ten lange leste niet meer geloofd. Inderdaad, om facturen op tijd betaald te krijgen is een kordaat en consequent optreden van de schuldeiser nodig. Alleen dan gaan de slechte betalers er uit. DIEPENDAELE ADVOCATUUR zet samen met jouw onderneming een dergelijk beleid op.

Invordering onbetaalde facturen

Factuur uploaden

In een eerste fase worden de betalingsvoorwaarden doorgelicht en waar nodig aangepast zodat alles wat daar in staat klaar en duidelijk is en in orde met de wet. Op die manier kunnen, als dat moet, daadwerkelijk ook alle bepalingen afgedwongen worden. Ook moet de in te vorderen factuur zelf uiteraard voldoen aan de wettelijke vereisten.

Mits correcte en consequente opvolging, waarvoor DIEPENDAELE ADVOCATUUR garant staat, kan op die “klassieke” manier voor het overgrote deel van de invorderingsdossiers binnen de drie maand na verval van de betalingstermijn de openstaande factuur, volledig geregeld worden en dat, op eventueel een forfait van € 75, excl. BTW na, evident op kosten van de debiteur.

Invordering onbetwiste schulden (IOS)

DIEPENDAELE ADVOCATUUR gelooft vooralsnog niet in het alternatief van Invordering Onbetwiste Schulden (IOS) zoals dat in de artikelen 1394/20 tot 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek wordt voorzien en waarbij in principe na gunstig advies van een advocaat en op diens verzoek namens de schuldeiser door een gerechtsdeurwaarder de schuld wordt ingevorderd. Deze procedure wordt -hoe kan het ook anders- door incassokantoren en gerechtsdeurwaarderskantoren fel gepromoot. Dit alternatief is echter beperkt tot onbetaalde schulden van professionelen en geldt dus enkel in “B2B”-relaties.

 

De poging tot invordering moet worden gestaakt bij de minste redelijke betwisting met verlies van alle gemaakte kosten van dien. Het ganse proces is omwille van de tarieven die een gerechtsdeurwaarder aanrekent voor de aanmaning, het bekomen van een proces-verbaal van betwisting en het formulier van tenuitvoerlegging niet goedkoper voor de schuldeiser dan het klassieke systeem. Bovendien gaat het omwille van de te respecteren wachttermijnen, niet sneller om betaling te bekomen in vergelijking met een klassieke gerechtelijke invordering. En tenslotte, de demarches van een advocaat zelf, hebben toch nog altijd meer impact dan de dreigementen van een incassokantoor...

bottom of page