top of page

“I’ll see you in court!”

- Meester Diependaele zal alles in het werk stellen, opdat de rechter uiteindelijk in jouw voordeel beslist. -

- Bijna 75% van de mensen beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, velen zijn zich daar niet eens van bewust. -

Als je een ernstige verkeersinbreuk begaat (snelheidsovertreding, alcoholintoxicatie, dronken sturen, overlading, etc. …) of je bent betrokken in een verkeersongeval, al dan niet met gekwetsten, dan bestaat de kans dat je op verzoek van het Openbaar Ministerie voor de politierechtbank wordt gedaagd. Dan kan je natuurlijk nog moeilijk een procedure voor de rechter vermijden maar dat is doorgaans geen halszaak… Niettemin doe je er het best aan om jou te laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat. DIEPENDAELE ADVOCATUUR heeft de nodige ervaring en kennis in huis om jou optimaal door zo’n procedure te loodsen.

Volgens onderzoek van de Orde van Vlaamse Balies in 2018 heeft 74% van de Vlamingen een rechtsbijstandsverzekering of denken zij er één te hebben. Toch weet slechts een kleine minderheid (1 Vlaming op 4) wat die verzekeringspolis inhoudt. Maar liefst zeven op de tien Vlamingen die moeten verschijnen voor een Vlaamse politierechter doen geen beroep op een advocaat. Velen weten niet dat aan hun auto-, familiale of brandverzekering vaak ook een rechtsbijstandsverzekering is gekoppeld, waarmee ze een beroep kunnen doen op een advocaat naar keuze, Nochtans kunnen zij zich daardoor heel wat problemen en kosten besparen.

Beter nog misschien is om een aparte rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Sinds september 2019, dus aanslagjaar 2020, kan je trouwens zo'n verzekering fiscaal inbrengen. Het voordeel komt neer op een belastingvermindering van maximum 124 euro. Om fiscaal aftrekbaar te zijn, hebben de verzekeraars de polis bovendien moeten uitbreiden en vallen nu ook kosten bij bouwgeschillen en echtscheidingen onder de dekking.

Ook in contractuele zaken valt een procedure voor de rechtbank niet altijd te vermijden. Niet iedereen heeft altijd alles even goed verstaan zoals het is uitgelegd geweest of minstens heeft men het anders begrepen. Het kan anderzijds best wel eens voorvallen dat niet altijd alles even goed is uitgevoerd of even correct is geleverd geweest dan er opdracht is gegeven of dan het is besteld geweest. Het durft soms niet te lukken om die deadline te halen, tot ongenoegen van de klant. Je mag als ondernemer in die omstandigheden nog zo’n goeie papieren hebben of zelfs bereid zijn tot veel te verregaande compromissen, soms loopt het vast...

 

Een conflict, een geschil kan alleen als er minstens twee partijen zijn maar ook om een oplossing te bereiken moet je minstens met twee zijn! Zelden of nooit is iets uitsluitend zwart of wit alleen. Op het eind van de rit zit er altijd een tintje grijs tussen. Wie open staat voor collaboratieve onderhandelingen of aan tafel wilt gaan zitten samen met een mediator om via mediation uit de impasse te geraken, zal doorgaans dat tintje grijs wel vinden en tot ieders genoegdoening een oplossing kunnen geven aan het conflict.

Maar spijtig genoeg word je om de zoveel keer geconfronteerd met een leverancier die niet wilt wijken of een klant die koste wat kost voet bij stuk houdt. Dan zit er maar in ding op: “We trekken het voor het gerecht!” De rechtbank is zeker niet de goedkoopste manier om minstens te krijgen waar je recht op hebt of hoogstens te betalen wat je verschuldigd bent. Het is ook zeker niet de snelste manier om een geschil beslecht te zien omwille van de wat je kan omschrijven als ‘door structuren geremde dynamiek’ waarmee rechtbanken kampen. Het is gelukkig wel het ultieme redmiddel om een einde te maken aan een conflict ook al moet je dan de beslissing aan de rechtbank laten. Zelden of nooit is die beslissing zwart of wit, maar eerder ook een of andere tint van grijs ...

Hoe hard ook DIEPENDAELE ADVOCATUUR altijd zal proberen om buiten het gerecht een oplossing te bereiken, zo hard zal zij niettemin jouw belangen verdedigen bij de rechtbank als dat moet. Een rechter moet recht spreken zoals dwingende wetten dat opleggen of zoals contractspartijen dat hebben vast gelegd. Een rechter is anderzijds ook maar een mens en heeft zijn eigen inzichten.

 

DIEPENDAELE ADVOCATUUR kent de weg, weet perfect te verduidelijken waar het kalf echt gebonden ligt en Lieven DIEPENDAELE staat ook als pleitbezorger bij de rechtbanken gekend als een gedegen ervaren vakman die zich houdt aan het dossier en zonder afbreuk te doen aan de eerbied en de loyaliteit, die hij aan de rechter verschuldigd is, jouw belangen naar eer en geweten en zonder vrees verdedigt, ongeacht zijn eigen belangen en ongeacht eventuele gevolgen voor hemzelf of voor welke andere persoon dan ook. DIEPENDAELE ADVOCATUUR zal alles in het werk stellen dat de rechter uiteindelijk het geschil in jouw voordeel beslecht.

bottom of page