top of page

“Van de dwazen en de zotten, vult de advocaat zijn potten.”

- Zelfs met het beste advies vooraf, valt een geschil nooit uit te sluiten. -

- Zelfs de beste communicatie, kan niet altijd een misverstand uitsluiten. -

In een vroegere tijdsgeest werden dan vaak al te snel de zaken op scherp gesteld en de messen getrokken. De betrokken partijen kruipen dan achter de barricades en bereiden zich voor op de strijd om het grote gelijk. Dat is ook de klassieke rol die van de advocaat wordt verwacht, met vaak een lange en kostelijke procedure voor de rechtbank tot gevolg. Op het eind van de rit is het bang wachten op een vonnis, of erger nog, een hele tijd later op een arrest, waar dan jammer genoeg, op de koop toe, partijen niet altijd even gelukkig mee zijn, of die nu wint of verliest.

 

Geen enkele advocaat kan het resultaat garanderen, het is de rechter die beslist. De wet is de wet, maar gelijk hebben en gelijk krijgen liggen niet altijd in hetzelfde bedje. De kosten en erelonen van de advocaten die zullen ongeacht de uitspraak in elk geval wel moeten betaald worden...

DIEPENDAELE ADVOCATUUR durft jou een veel beter alternatief aan te bieden. Lieven DIEPENDAELE is door de Federale Bemiddelingscommissie onder nummer 2792 erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en is in het bezit van het kwaliteitslabel van bemiddelaar bij bMediation.  In het voorjaar van 2021 stapte hij samen met enkele andere bedreven erkende bemiddelaars mee in het verhaal van Theo De Beir en stond hij zo aan de wieg van NEW DEAL ACADEMY, een high end gecertifieerd opleidingscentrum voor onderhandelaars en erkend bemiddelaars. Als praktijk docent deelt hij zijn ervaringen met de cursisten en blijft hij up to date met alles wat met mediation heeft te maken. 

 

DIEPENDAELE ADVOCATUUR zet als volstrekt neutrale en onafhankelijke tussenpersoon met de partijen die in een geschil zijn betrokken, een traject op om op confidentiële, vrijwillige maar geëngageerde wijze samen een oplossing te vinden. DIEPENDAELE ADVOCATUUR faciliteert als moderator de gesprekken tussen partijen waarbij eerstens de standpunten die men aanhoudt, worden uitgeklaard. Meteen zal ook duidelijk worden welke belangen de partijen gevrijwaard willen zien. Omdat zij een -begeleid- gesprek aangaan met open vizier in plaats van zich achter de barricades te verschuilen, ontstaat steevast al snel een positieve dynamiek die opties genereert en uiteindelijk concrete oplossingen brengt.

 

Dat partijen die vaak bij aanvang recht tegenover elkaar staan, aan het eind van de rit tot oplossingen komen waarvoor zij samen hebben gezorgd en die zij zelf volledig in de hand hebben, werkt ongelofelijk bevrijdend en geeft bijzonder veel voldoening voor alle betrokkenen.

Dat mediation veel sneller resultaat kan geven dan in het geval van een klassieke gerechtelijke procedure en dat partijen zelf voor dat resultaat zorgen, is onmiskenbaar een voordeel. Omdat de kosten van mediation bovendien door alle partijen samen worden gedragen, is de cirkel rond! Alleen maar winnaars!

 

DIEPENDAELE ADVOCATUUR reikt met mediation aan ondernemingen die in een geschil zijn betrokken of met dealmediation aan ondernemingen die niet eigenhandig uit vastgelopen opgestarte onderhandelingen geraken, een zeer performante tool aan om snel, efficiënt en betaalbaar oplossingen te bekomen.

 

Durf rond de tafel te gaan zitten!

bottom of page